welkom bij JORHANSTAMPS

Puntstempel 25

De verschillen tussen Dirksland en 's-Graveland.

Dirksland
Provincie Zuid-Holland

Type I, volgens Hoogerdijk.


Het nummerstempel 25 werd op 24 maart 1869 verstrekt.
Bijzonderheden stempelbeeld:
Het hele getal helt iets naar links en staat lager aan de onderkant dan het stempel verstrekt op 13 mei
1884. Het cijfer 2 heeft een spitse voet en het cijfer 5 een korte verticale stok. Stempel heeft nog 26
punten. D.C. Hoogerdijk noemt dit type I in zijn boek. Zegel heeft tanding 19C.

Type III, volgens Hoogerdijk.Op 13 mei 1884 werd nog een nummerstempel 25 verstrekt.
Het postkantoor Dirksland werd op 16 december 1890 gedegradeerd tot hulppostkantoor.
Bijzonderheden stempelbeeld:
Het cijfer 2 heeft een meer ronde voet en het cijfer 5 een lange verticale stok. Het getal staat
loodrecht en de meest linkse punt van de onderste rij staat vrij hoog i.v.m. stempel van ’s-Graveland.
Ook heeft het 2 stempel van Dirksland dikkere cijfers dan het stempel van ’s-Graveland en met
name het cijfer 2. De voet loopt horizontaal. Hoogerdijk noemt dit 2 uitgereikte stempel type III.

Het postkantoor Dirksland ontving twee nummerstempels.‘s-Graveland
Provincie Noord-Holland


Op 1 april 1891 werd het postkantoor 's-Graveland opgericht. Het nummerstempel 25 (voorheen van
Dirksland) en een naamstempel werden verstrekt op 1 april 1891.
Bijzonderheden stempelbeeld:
Het hele getal helt naar links in het stempelbeeld, hetgeen duidelijk te zien is aan de onderkant. Het
cijfer 2 is vrij dun direct in het schuine gedeelte naar de voet toe en de voet loopt iets op. Het cijfer 5
heeft een lange stok. Zegel heeft tanding 19K.

Het postkantoor ’s-Graveland ontving één nummerstempel.